Witterungsbedingt bleiben am Freitag, 25. September 2020 alle Sesselbahnen geschlossen.

Geschäftsbericht

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2018/19

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2018-19

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2017-18

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2016-17

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2015-16

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2015-16

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2014-15

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2014-15

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2013-14

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2013-14

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2012-13

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2012-13

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2011/12

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2011-12

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2010-11

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2010-11

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2009-10

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2009-10

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2008-09

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2008-09

  Download

 • Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2007-08

  Pizolbahnen AG, Geschäftsbericht 2007-08

  Download